Cảm hứng thiết kế · Kiến thức đồ họa

Tỉ lệ vàng – những điều cần biết và cách áp dụng vào thiết kế

Kim tự tháp Giza và Mona Lisa có chung điều gì với Twitter và Pepsi ? Câu trả lời nhanh! Tất cả đều được thiết kế dựa trên Tỉ lệ vàng. Tỉ lệ vàng là một tỉ lệ toán học. Nó được tìm thấy trong thiên nhiên và khi được dùng trong thiết kế, Tỉ… Continue reading Tỉ lệ vàng – những điều cần biết và cách áp dụng vào thiết kế